Gudri žuvis

Laura Budreckytė, Vytis Nivinskas 7’57”